Dobbelt Hammermølle

Dobbelt hammermølle med bundudløb og indløb i malekammerets h1øverste hjørne, giver en høj ydelse i forhold til strømforbruget. Hammermøller anvendes til at formale produkter som f.eks. korn til mindre partikler.

Processen består i at produktet føres til møllen via snegle eller ligende, udstyret med kapacitetsregulator eller frekvensstyring. Når produktet falder ind i malekammeret slås dette i stykker ved hjælp af møllens rotor, som er udstyret med hammere . Soldets hulstørrelse bestemmer formalingsfinheden af produktet.

Den motorstyret 2-vejsfordeler over møllen bestemmer hvilken af møllerne man ønsker råvaren formalet på, da møllen typisk er forsynet med forskellige soldstørrelser.

Det anbefales at installere en rensemaskine i forbindelse med en hammermølle, da det er vigtigt at få renset kornet for urenheder, både for at begrænse sild på sold og hamre, men også for dyrenes velfærd.

Alle hammermøller kan leveres på stativ med ventilationskasse og 2 stk. selvrensende dyssefilter, som skaber undertryk i møllen for at højne kapaciteten ved fin formaling. Samtidig er det med til at begrænse fugt- og varmeproblemer under og efter formaling.
enter site Alle hammermøller bliver leveret med vesteuropæiske kvalitets motorer for lavt energiforbrug!

https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html Malebro:h2
Alle hammermøller kan ligeledes leveres med formalingsbro. Dette anvendes specielt ved fin formaling og formaling af fiberholdig materiale. Malebroen giver mulighed for at formale op til 88% under 1mm.

Den kraftige udtrækssnegl under møllen er forsynet med gearmotor for optimal driftsikkerhed.

Motorstyret 2 vejs fordeler i forbindelse med dobbelt mølle for valg af mølle 1 og 2.

Kaskade magnet er her monteret over forgreneren så den dækker begge møller.

go to link Typer

follow url TS28T

https://www.bleuepil.com/viagra-generique.html https://www.bleuepil.com/viagra-generique.html TS28T

source TS32T

TS40

TS40

Motor 11 kW 15 kW 22 kW 22 kW 30 kW
Kapacitet kg/time* 1500-2000 1500-3000 2000-3500 2500-4000 3000-5000
Soldareal 0,22 m³ 0,22 m³ 0,28 m³ 0,35 m³ 0,35 m³
Hamre 28 28 32 40 40
Støjniveau 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A)
Vægt inkl. motor 250 kg 250 kg 290 kg 320 kg 320 kg

*Kapaciteten afhænger af materiale og soldstørrelse.